Dane firmy

 

SIEDZIBA FIRMY

Amann Sp z o.o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

NIP: 728-18-04-980
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr wpisu: 0000004488
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

 

Prezes Zarządu: Leszek Raniewicz

SIEDZIBA GŁÓWNA

Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
D-74357 Bönnigheim
Germany

Tel. 0049 / 71 43 / 277 0
Fax 0049 / 71 43 / 277 200
E-Mail: service@amann.com


ZARZĄD

Bodo Th. Bölzle, CEO and speaker of the Board
Jörg Bauersachs, COO
Wolfgang Findeis, CFO


Projekt:
copyright 2008 new-page
print & digital media
www.new-page.de